Om orkesterweb

hvem er vi

Om orkesterweb

IT-forlaget har siden 1995 utgitt IT-bøker, men har de siste årene utviklet programvare og nettsteder.

Orkesterweb er laget for å forenkle styret sitt arbeid, og samtidig gjøre det bedre for orkesteres medlemmer.