Om orkesteret

Stavanger Suzukiorkester (SUZO) er et uavhengig orkester bestående av 15 barn og noen foreldre som får opplæring i strykeinstrumenter etter Schinichi Suzukis filosofi og pedagogiske prinsipper. Den blir ofte omtalt som morsmålsmetoden siden barna lærer å spille et instrument på samme måte som de lærer morsmålet sitt. Den gehørbaserte tilnærmingen til musikk allerede fra 3-5 års alderen letter innøving av intonasjon, rytmikk, stimulerer memoreringsevnen og bidrar til å øke den generelle musikkgleden og mestringsfølelsen ved å beherske et instrument.

SUZO er et aktivt orkester som i løpet av et år har mange lokale opptredener og fellesøvinger i helgene med dyktige instruktører.

Vil du vite mer om hvordan Suzukimetoden fungerer. Lær mer